10-05-20

Καλημέρα φίλοι μας καλοί κι αγαπημένοι!

Καμινάρι, Αρκαδία! "Παράθυρο με θέα"!

Άνω Δολιανά, Αρκαδία! Στο Ζυγό, μετά την απογευματινή βροχή!

Άνω Δολιανά, Αρκαδία!

Παραλία Καζάρμα, Αρκαδία!

Άνω Δολιανά, Αρκαδία! Η θέα από την κορυφή του Ζυγού! Στο βάθος, στο κέντρο, το Μαίναλο και η Τρίπολη. Αριστερά ο Αγιολιάς και τα πάνω σπίτια των Δολιανών. Δεξιά Προφήτης Ηλίας Ριζών, Κτενιάς, Αρτεμίσιο, Ζήρια, Χελμός.

Αρκαδία! Ο φάρος του Παραλίου Άστρους και στο βάθος το Παλαμήδι. (Απόγευμα, με πολύ καθαρή ατμόσφαιρα.)

Άνω Δολιανά, Αρκαδία! Στην κορφή του Ζυγού. Στο βάθος ο Ταΰγετος!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts