26-04-2020

Καλημέρα φίλοι μας καλοί κι αγαπημένοι!

Σταυλοχελίδονα! Δεν είχα ποτέ ως τώρα παρατηρήσει αυτό το ωραίο μπλε στο φτέρωμα των αρσενικών!!!

Η σοδειά της απογευματινής μας βολτας

Όμορφη, μυστηριώδης και αδέσποτη!

Η σπηλιά δίπλα στο μονοπάτι που οδηγούσε από το Δραγούνι στου Κούβλι. Ένα μονοπάτι τόσο σοφά φτιαγμένο(όπως άλλωστε όλα τα παλιά μονοπάτια) που, παρά το γεγονός ότι έχει κλείσει από τη βλάστηση σε πολλά σημεία και έχει δεκάδες χρόνια να περπατηθεί, στέκει εκεί με τα ίχνη του να αναγνωρίζονται

Η θέα από τα παλιά λατομεία στο κάτω μέρος του χωριού!

...και ένας ταπεινός σπουργίτης!

Η σπηλιά στο βράχο κάτω από το ξωκλήσι στον Αγιολιά!!!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square