12-04-2020

Καλημέρα φίλοι μας καλοί κι αγαπημένοι.

Άνω Δολιανά, Αρκαδία! Το ξωκλήσι του Αγιάννη μέσα στα σύννεφα!

Άνω Δολιανά, Αρκαδία!

Άνω Δολιανά, Αρκαδία! Μετά από πολλά χρόνια και πολλές τυχαίες συναντήσεις, τελικά κατάφερα να φωτογραφίσω ένα από τα άγρια ζαρκάδια της περιοχής.

Άνω Δολιανά, Αρκαδία!

Κάτω Δολιανά, Αρκαδία!

Άνω Δολιανά, Αρκαδία! Ανατολή του ήλιου πάνω από τον Ζυγό! (Χωρίς κανένα φίλτρο).

Κούβλι, Αρκαδία! Μετά τη χθεσινή ανατολή για σήμερα μια δύση!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square