13-05-18

Πρωινή ποδηλατάδα. Ζυγός, υψ. 1371.

Διακρίνονται τα Άνω Δολιανά και στο βάθος το οροπέδιο της Τρίπολης.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square