Καθαρισμός μονοπατιών

Σήμερα καθαρίσαμε από χορτάρια και κλαδιά το ρέμα του Αγιάννη το μονοπατάκι με την γέφυρα κάτω από αυτό, αλλά και το μικρό μονοπάτι που είναι σε λίγους γνωστό, αυτό που οδηγεί στην κορυφή του καταράκτη. Έτσι, μια ακόμη γωνιά προστάθηκε στο Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών των Άνω Δολιανών, που σχεδίασε και υλοποιεί η Κοιν.Σ.Επ. 5ΕΝΤΕ. Περιμένουμε όλους τους φίλους του χωριού μας να χαρούν την όμορφη αυτή γωνιά.κ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square