17-07-19. Νυχτερινή πεζοπορία

Μια ακόμη όμορφη νυχτερινή πεζοπορία κάτω από το φως της πανσελήνου του Ιουλίου. Με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 5ΕΝΤΕ, στα Άνω Δολιανά, με φίλους νέους και παλιούς.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts