Φωτογραφίες 24-12-17

Ο ήλιος ανατέλει στις χιονισμένες κορφές των δέντρων στα Άνω Δολιανά. Πολλές ζεστές καλημέρες.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts