03-05-2020

Καλημέρα φίλοι μας καλοί κι αγαπημένοι.

Πρωινό φως!

Στη ρεματιά του Αγιάννη.

Ανατολή στο Ζυγό.

Λατομείο.

"Παράθυρο με θέα"!

Το ξωκλήσι του Αγιάννη και η γειτονιά του Αγιώργη

Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών Άνω Δολιανών! Μια ακόμη διαδρομή προστέθηκε. Έχει μήκος 2,5 χιλιόμετρα και πολύ μικρή δυσκολία. Διασχίζει τις κάτω γειτονιές του χωριού και περνάει από την ρεματιά του Αγιάννη στα Μεσοπόταμα. (Το Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών Άνω Δολιανών σχεδίασε και υλοποιεί η Κοιν.Σ.Επ. 5ΕΝΤΕ)

Στο μονοπάτι για τα Μεσοπόταμα

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square