Το Arcadian Screenings συνεχίζεται στα Άνω Δολιανά!

Συνδιοργανωτής η Κοιν. Σ. Επ. 5ΕΝΤΕ

Καφενείο "Ονειρολόγιο"!!!

29 Φεβρουαρίου-1Μαρτίου.

Δείτε το πρόγραμμα προβολών στο

https://www.5ente.com/copy-of-arcadian-screenigs

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square