ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 5ΕΝΤΕ - Ομορφιές Άνω Δολιανών

05-10-2019 Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε "αποκατάσταση" της θέας στην ρεματιά του Αγιάννη ως το οροπέδιο της Τρίπολης, "καλοπισμό" του ρέματος της Κουφάλας και "φρεσκάρισμα" της ταμπέλας στο ρέμα του Αγιάννη. Κι ενώ στις φωτογραφίες βλέπετε το μετά, σε σύγκριση με το πριν, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: - για όλα αυτά χρειάστηκαν μόνο δυο ώρες από τον χρόνο δυο ενηλίκων και δυο παιδιών - ακόμη και οι φωτογραφίες του "μετά" είναι πιο όμορφες...

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square