ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ. 29-09-19

Φωτογραφίες συμμετεχόντων στον 1ο Φωτογραφικό περίπατο στα Άνω Δολιανά

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ

ΚΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΣΗΣ

ΧΑΡΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square