Ταμπελάκια PARNON TRAIL

Το όνειρο τόσο πολλών ανθρώπων αρχίζει να παίρνει "σάρκα και οστά"!

Τα πρώτα ταμπελάκια του PARNON TRAIL τοποθετήθηκαν από τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά!!!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square