6α Ονειρομαζέματα-Χαριστικό Παζάρι.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής μας όποιος έχει κάτι που δεν χρειάζεται (βιβλία, CD, DVD, παιχνίδια, ρούχα και άλλα αντικείμενα) και είναι σε καλή κατάσταση, το φέρνει για να εκτεθεί σε ειδικό χώρο, απ’ όπου μπορεί κάποιος άλλος να το πάρει εντελώς δωρεάν.(Είναι όμορφο να χαρίζεις αλλά και να νιώθεις πως σου χαρίζουν).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square