Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Και περπατήσαμε... και κάστανα μαζέψαμε... και καρύδια επίσης και μήλα... και το παγωμένο τσιπουράκι μας απολαύσαμε... και κάστανα ψήσαμε... και τοξοβολία κάναμε... και περάσαμε τέλεια. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square