2η νυχτερινή πεζοπορία

2η νυχτερινή πεζοπορία από την 5ΕΝΤΕ με την πανσέληνο του Αυγούστου!!! Διαφορετική διαδρομή, παλιοί και νέοι φίλοι...

Και το ξωκλήσι του Αγιάννη, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts