Όνειρα θερινής νυκτός. Βραδιά δεύτερη.

... κοίτα να δεις πράγματα! Εκεί που καθόμασταν ήσυχα ήσυχα και απολαμβάναμε την ταινία, βγήκε το φεγγάρι ακριβώς δίπλα στην οθόνη και προσπάθησε να την ανταγωνιστεί!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square