Κεράσια

Τα πρώϊμα κεράσια στην "Κοσμογωνιά" μας.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο, τα κερνάμε.

Αλλά μόνο για επιτόπια κατανάλωση.

Για όποιον δεν προλάβει ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα πετροκέρασα

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts