Πρόβες θεατρικού

Γρήγορες γάτες.Όμορφες γάτες. Γουργούρες γάτες. Έξυπνες γάτες. Άγριες γάτες. Μάγισσες γάτες. Αστείες γάτες. Αληθινές γάτες.

(Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts