Πρόβες θεατρικού

Γρήγορες γάτες.Όμορφες γάτες. Γουργούρες γάτες. Έξυπνες γάτες. Άγριες γάτες. Μάγισσες γάτες. Αστείες γάτες. Αληθινές γάτες.

(Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square