Ονειρολόγιο 21-10-17

Μας ρώτησαν αν θα χωρέσουν στο "Ονειρολόγιο" το Σάββατο το βράδυ. Τους απαντήσαμε πως για τους καλούς υπάρχει πάντα μια θέση στο μαγαζί μας. Τελικά ήταν τόσο καλοί, που απέκτησαν και μια θέση στην καρδιά μας.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts